Samenwerking

Samen bouwen aan het landschap van morgen

Regionaal Landschap Rivierenland ondersteunt, inspireert, regisseert, stimuleert … inwoners, natuurverenigingen, landbouwers, wildbeheereenheden en lokale overheden om samen te werken aan een wervend landschapsverhaal. We werken in nauw partnerschap met de provincie Antwerpen. Daarnaast voeren we ook projecten uit in samenwerking en met financiering van de Vlaamse overheid en Europa: o.a. Europees natuurnetwerk, onroerend erfgoed.

© Regionaal Landschap Rivierenland

Als inwoner

Je kan bij ons terecht voor cursussen en publieksevenementen. We laten je het landschap ontdekken, beleven en leren hoe je er bewust mee om kan gaan. Ons team staat voor je klaar met landschapsadvies op maat. 

© Bart Vermylen

Als gemeente

Wij faciliteren en initiëren projecten die leiden tot een duurzaam landschap. Dankzij onze brede blik op de regio en onze unieke terreinkennis, bieden we lokaal maatwerk. 

© Regionaal Landschap Rivierenland

Als vereniging

Wij staan garant voor een integrale werking aan het landschap. Heel wat organisaties die mee aan het landschap werken zijn  aangesloten. Het gaat om natuur-, landbouw-, jacht-, toeristische – en erfgoedorganisaties.