Inspiratie voor paard en landschapgratis

prijs
Delen

Inspiratie voor paard en landschap

De toename van het aantal paardenhouders biedt heel wat kansen voor biodiversiteit, ecologisch herstel en vrijwaring van waardevolle landschappen. Door streekeigen kleine landschapselementen te integreren, paardenweides als kruidenrijke graslanden te beheren en landschapsvriendelijke materialen te gebruiken, bent u naast paardenhouder, ook landschapsbouwer!

Download de brochure
© Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei