Waterlandschap

Samen zoeken we naar oplossingen om waterschaarste en wateroverlast aan te pakkenTerug naar overzicht
Delen

Aanpakken watergebonden uitdagingen

De klimaatverandering zadelt ons steeds meer op met grote extremen in het weer. Met de afgelopen zomers van langdurige droogte en intense regenval komt onze reeds kwetsbare watervoorraad in Vlaanderen alsmaar meer onder druk te staan. Om landelijke gebieden te wapenen tegen deze wateruitdagingen, riep de Vlaamse Overheid het Water-Land-Schapsprogramma in het leven.

Aqualitatieve Mechelse Groenteregio

Samen met het Proefstation voor de Groenteteelt brachten we de waterbehoefte maar ook wateroverschotten van de tuinbouwsector in kaart in de gemeenten Duffel, Kontich, Rumst, Sint-Katelijne-Waver, Lier en Putte. De waterkanskaarten, zoals deze gedoopt werden, zijn ondertussen uitgegroeid tot een belangrijk oriënterend instrument om verschillende partijen rond de tafel te brengen en gericht naar oplossingen te zoeken. Ze zetten een eerste belangrijke stap om de brug te slaan tussen de diverse stakeholders op het terrein, om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en om wateroverlast en droogte te bestrijden. Ze verlagen de drempel naar nieuwe maatregelen voor een duurzaam beheer van kostbaar water.

Coalitie voor Water, Landschap en Landbouw 

Dit project zal de komende 5 jaar innovatieve maatregelen realiseren om zo weinig mogelijk regenwater verloren te laten gaan en optimaal te benutten. Zo zullen we gebruik maken van technologische oplossingen voor duurzaam watergebruik zoals slimme bufferbekkens en drainages, alternatieve waterbronnen zoals bijvoorbeeld afgekoppeld dakwater van een bedrijf en digitalisatie. Daarnaast willen we water bijhouden door het landschap als een spons te laten werken. Dit kan door bijvoorbeeld het beken- en grachtenbeheer te optimaliseren, natte natuur te realiseren en de structuur van de bodem te verbeteren.

Deze projecten wordt gesubsidieerd vanuit PDPO  en het  landinrichtingsproject Waterlandschap en verloopt in samenwerking met POM Antwerpen, Provincie Antwerpen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

Meer info

www.pomantwerpen.be/nl/sectoren/glastuinbouw
www.proefstation.be/actueel-en-agenda/waterbehoefte

Neem contact op met Steven Buelens

 

© Regionaal Landschap Rivierenland
© Regionaal Landschap Rivierenland
© Regionaal Landschap Rivierenland