Speelnatuur

Rivierenland ondersteunt gemeenten, scholen en jeugdverenigingen bij het uittekenen en aanleggen van groene speelplaatsen, speelbossen en groene buurtspeelpleintjesDelen

Speelnatuur

Kinderen ontwikkelen mentaal en fysiek sneller wanneer ze regelmatig in een groene omgeving spelen. Ze zijn creatiever in hun spel, genieten meer van hun vrije tijd, maken minder ruzie en zijn nadien rustiger thuis of in de klas. Daarom werken wij samen met scholen, jeugdverenigingen en gemeenten aan de vergroening van speelplaatsen, het inrichten van speelbossen en jeugdterreinen en het aanleggen van beleefbare buurtplekken.

“We boeken het meeste succes wanneer we kinderen en hun ouders betrekken bij het ontwerp en de aanplantingswerken” (Maud Willemen, specialiste speelnatuur)

Groene speelplaatsen

Aanleggen buurtplekken

Inrichten speelbossen