Open Ruimte In en Om Mechelen

'Open ruimte in en om Mechelen’ beschermt en verbindt natuurgebieden, landbouwpercelen en bossnippers.Delen

Open Ruimte In en Om Mechelen

De open ruimte in en rond Mechelen wordt gekenmerkt door groene valleigebieden, stadsnabije bossen, multifunctionele landbouw, nieuwe fietspaden en andere recreatieve belevingstrajecten. De rivieren: Rupel, Nete, Zenne en Dijle, het kanaal Leuven-Dijle en bijrivieren zoals Barebeek, Vrouwvliet en Molenbeek, dringen ver door tot in het bebouwd gebied en zijn belangrijke ecologisch en recreatieve verbindende structuren.

Deze waardevolle elementen zijn niet altijd goed gekend en soms onvoldoende ontsloten, of staan onder druk door de toenemende verstedelijking. Het doel van 'Open ruimte in en om Mechelen’ is de nog resterende open ruimte, natuurwaarden, landbouwgebieden, bossnippers en valleistructuren in het gevarieerd en verstedelijkt landschap rond Mechelen te beschermen, en waar mogelijk te versterken en te verbinden. Zo creëren we meer adem- en bewegingsruimte tussen de bebouwde kernen. We zetten specifiek in op blauwgroene zones, over gemeente- en provinciegrenzen heen:  De Zennevallei, de Dijlevallei, de Barebeekvallei, Kauwendaalbos en het Waverwoud.

Samen sterk

Initiatiefnemers: Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos met steun van het Departement Omgeving
Vlaamse partners: De Vlaamse Waterweg, Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Onroerend Erfgoed, Sport Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij, Bekkensecretariaat Dijle-Zenne
Provinciale partners: Provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant, Toerisme Provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant, POM Antwerpen, Bosgroep Antwerpen-Zuid
Gemeenten: Mechelen, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Willebroek, Zemst en Boortmeerbeek
Regionale partners: Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Regionaal Landschap Dijleland, Toerisme Rupelstreek, Toerisme Scheldeland
Private partners: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Natuurpunt Zemst, Natuurpunt Boortmeerbeek, Boerenbond, Landelijke Gilden, Algemeen Boerensyndicaat, Polder van Willebroek, Polder van Battenbroek, Watering der Barebeek, Wildbeheereenheid Zennevallei, Werkgroep Hombeeks Plateau

© ORIOM