Loket Onderhoud Buitengebied

Samen met gemeenten pakken we het beheer van het landschap op een efficiëntere en gecoördineerde manier aan.Delen

Opmaak beheerplannen voor kleine landschapselementen

Waarom LOB?

In Vlaanderen zijn gemeenten verantwoordelijk voor het onderhoud van bomenrijen, bermen, graslanden, hagen, houtkanten,... op hun grondgebied.

Als gemeente is het echter een uitdaging om noodzakelijke onderhoudswerken in het buitengebied tijdig en correct uit te voeren.

Met het Loket Onderhoud Buitengebied, ondersteunen we hen bij het opmaken van onderhoudsplannen. We brengen eerst alle kleine landschapselementen in kaart en koppelen hier de nodige kostenramingen en onderhoudswerken aan. Door planmatig en digitaal te werken gaan we achterstallig beheer tegen en drukken we de kostprijs voor toekomstig onderhoud.

Neem contact op met Lucas.Vanermen@rlrl.be

Brochure Loket Onderhoud Buitengebied
Onderhoudswerken
© Tom Cornille - Provincie Antwerpen