Lokaal Composteren

Met dit project onderzochten we hoe we de reststromen van natuurorganisaties, tuinbouwers en boomkwekerijen kunnen herwaarderen en composteren om opnieuw lokaal in te zetten.Delen

Lokaal Composteren

In dit project werken we samen met het Proefstation voor de groenteteelt om op lokaal niveau een composteringsnetwerk op te richten om de reststromen van natuurorganisaties, tuinbouwers en boomkwekerijen te herwaarderen en opnieuw lokaal in te zetten.

Neem contact op met Lucas.Vanermen@rlrl.be

Brochure Lokale composteringsnetwerken Technische details