Herover de vestingsteden

Klimaat - ErfgoedDelen

Over dit project

Met het Europese Interreg project ‘Recapture the Fortress Cities’ of ‘Herover de vestingsteden’ willen we vergeten militair erfgoed zoals stadsomwallingen en forten opnieuw in gebruik nemen/heroveren om klimaatoverlast, betonnering en verkeersdrukte te bestrijden. Door gedempte grachten open te leggen, forten te vergroenen en in onbruik geraakte stadsomwallingen in te richten als veilige en natuurvriendelijke wandel- en fietsverbindingen geven we de dichtbebouwde stadsranden opnieuw ademruimte. 

Artikel: de rol van fortificatie-erfgoed in de toekomst

Projectinfo

  • Wanneer? Aug 2019 - juli 2023
  • Waar? Dendermonde, Mechelen, Lier, Herentals, Lillo en Zandvliet
  • Meer weten? Contacteer Wim Debaene voor meer informatie (wim.debaene@rlrl.be - 0496 10 38 84)

Een groenere toekomst voor stadsomwallingen en forten

Fort Lier
© Yves Adams

Herovering

Hoewel ons militair erfgoed soms wat vergeten wordt omdat de originele bestaansreden verloren is gegaan, kan het een oplossing bieden voor knelpunten in de toekomst!

Deze plekken kunnen perfect worden ingezet voor de nood aan meer groene (recreatie)ruimte in de stad. Tegelijk kunnen ze dienst doen als regenwaterbuffer door vergroening en het terug openmaken van gedempte grachten. Er is ruimte voor de ontwikkeling van ondernemerschap en de herbestemming van de erfgoedgebouwen.

 
SDG's

Duurzaamheid

De Verenigde Naties formuleerden 7 universele werelddoelen (SDG's of Sustainable Development Goals) waarmee we tegen 2030 naar een meer duurzame wereld toewerken. Met het RFC-project vertalen de Regionale Landschappen deze globale duurzaamheidsdoelstellingen in lokale projecten. Meer bepaald SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen, SDG 13 klimaatactie en SDG 17 partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Open fortenweekend Lier
© RFC

Samenwerking

Het RFC project is een intensieve Europese samenwerking en wordt regionaal gecoördineerd vanuit de Antwerpse Regionale Landschappen – de Voorkempen (RLDV), Rivierenland (RLRL), Kleine en Grote Nete (RLKGN) en Schelde-Durme (RLSD).

In Vlaanderen focust het project zich op de forten en stadsomwallingen in Mechelen, Lier, Herentals, Dendermonde, Lillo en Zandvliet. We organiseren regelmatig regionale bijeenkomsten.

© Regionaal Landschap Rivierenland