Waterbeheer in de landbouw op peil

Het Europese project Life ACLIMA, wil de waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouwsector verduurzamen, met aandacht voor klimaatrobuuste landschappen.Delen

WATERBEHEER IN DE LANDBOUW OP PEIL

Peilgestuurde drainage, stuwen en akkerranden

Het Europese project Life ACLIMA, wil de waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouwsector verduurzamen, met aandacht voor klimaatrobuuste landschappen. RLRL begeleidt hierbij landbouwers, samen met diverse partners. Vandaag namen we een kijkje bij melkveebedrijf ’s Jongers in Kontich. Vader René en zoon Jan bewerken hier 42 hectare grond om te voorzien in voedsel voor hun 140 koeien.

René legt ons uit dat ze al vele jaren gebruik maken van een drainagesysteem voor de afwatering van overtollig regenwater van de akkers naar de nabijgelegen Pannebosbeek. Jan voegt hieraan toe dat ze merkten dat de zomers de laatste jaren echter steeds droger en warmer werden, waardoor ook de bodem steeds sneller begon uit te drogen.

Waterregulatie op de akkers via peilgestuurde drainage

Om dit probleem op te lossen, kozen Jan en René samen met Regionaal Landschap Rivierenland voor peilgestuurde drainage, i.s.m. W+L+S Mechelse Groenteregio en Life ACLIMA. Bij deze techniek loopt het water weg via afvoerbuizen, maar vloeit het niet rechtstreeks in de naburige gracht. De afvoerbuizen zijn namelijk aangesloten op een verzamelbuis aan de rand van het perceel, legt boer Jan ons uit. Deze verzamelbuis is op haar beurt aangesloten op een regelput. In die regelput kunnen we het waterpeil via een regelbuis met doorlaatopening op de gewenste peilhoogte brengen om zo de waterstand onder het oppervlak te controleren en aan te passen. Wanneer er te veel water in de bodem aanwezig is, bijvoorbeeld na hevige regenval, wordt overtollig water afgevoerd, zodat de grond niet verzadigd raakt. Aan de andere kant houden we water vast in drogere periodes om de beschikbaarheid van water voor gewassen te verbeteren. Een eenvoudig, maar erg efficiënt systeem, aldus Jan.

Duurzaam en ecologisch

Dit najaar plaatsen we ook nog een stuw om water te bufferen in de watervoerende perceelsgracht langs onze akkers. Hierdoor krijgt het water meer tijd om te infiltreren in de bodem en zorgen we ervoor dat overvloedige neerslag niet meteen weg stroomt via de gracht. Tot slot zaaide Regionaal Landschap Rivierenland, met financiële steun van gemeente Kontich, ook akkerranden met kruiden en bloemen in langs onze akkers aan de Pannebosbeek. Deze bufferen de waterloop tegen uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ze verbeteren bovendien niet alleen de waterkwaliteit, maar versterken ook de groene verbindingen langs de waterloop voor insecten, vogels en vleermuizen. En ook fietsers en wandelaars profiteren mee van de kleurenpracht in het landbouwlandschap.

MEER INFO: steven.buelens@rlrl.be

 

Jan 's Jongers
© Regionaal Landschap Rivierenland
Akkerrand bij melkveebedrijf 's Jongers
© Regionaal Landschap Rivierenland
© Regionale Landschappen