Vlaamse subsidies voor COWALA

Vlaamse subsidies voor COWALA

Op naar een duurzame watervoorraad in Mechelen, Zemst en BoortmeerbeekTerug naar overzicht
Delen

Aanpak van wateroverlast en waterschaarste 

De Vlaamse overheid maakt ruim 1 miljoen euro aan middelen vrij om het landelijk gebied van Mechelen, Zemst en Boortmeerbeek te wapenen tegen droogte en wateroverlast. Deze regio is immers erg droogtegevoelig en kende de voorbije zomers aanzienlijke schade aan de landbouw- en natuurgebieden. Dankzij deze financiering kan een breed partnerschap van lokale besturen, regionale landschappen, water-, natuur- en landschapsbeheerders, kenniscentra en land- en tuinbouwers de komende jaren aan de slag om droogte- en wateroverlast aan te pakken.

Water voor de toekomst

De klimaatverandering zadelt ons steeds meer op met grote extremen in het weer. Met de afgelopen zomers van langdurige droogte en intense regenval komt onze reeds kwetsbare watervoorraad in Vlaanderen alsmaar meer onder druk te staan. Om landelijke gebieden te wapenen tegen deze wateruitdagingen, riep de Vlaamse Overheid het Water-Land-Schapsprogramma in het leven. Dankzij dit programma krijgen 16 gebiedsgerichte projecten en 8 innovatieve projecten de kans om te werken aan een duurzame watervoorraad voor bodem, mens en natuur. Een van de geselecteerde projecten is ‘COWALA’ (Coalitie voor Water, Landschap en Landbouw), dat zich toespitst op de waterlopen en landbouw- en natuurgebieden van Mechelen, Zemst en Boortmeerbeek.

Innovatieve maatregelen

COWALA zal de komende 5 jaar innovatieve maatregelen realiseren om zo weinig mogelijk regenwater verloren te laten gaan en optimaal te benutten. Myrtle Verhaeven, projectcoördinator ‘Open ruimte in en om Mechelen’ (ORIOM) verduidelijkt: “We zullen gebruik maken van technologische oplossingen voor duurzaam watergebruik zoals slimme bufferbekkens en drainages, alternatieve waterbronnen zoals bijvoorbeeld afgekoppeld dakwater van een bedrijf en digitalisatie. Daarnaast willen we water bijhouden door het landschap als een spons te laten werken. Dit kan door bijvoorbeeld het beken- en grachtenbeheer te optimaliseren, natte natuur te realiseren en de structuur van de bodem te verbeteren.” In 2022 werkt de Coalitie voor Water, Landschap en Landbouw een actieprogramma uit om te bepalen waar welke van deze maatregelen het best worden ingezet.

Samen sterk

COWALA vertegenwoordigt een breed samenwerkingsverband met maar liefst 16 partners waaronder twee provincies, drie regionale landschappen, drie gemeenten, verscheidene water- en landschapsbeheerders en 2 twee kenniscentra. Zij slaan samen met lokale land- en tuinbouwers, natuurorganisaties, verenigingen en buurtbewoners de handen in elkaar om expertises te bundelen, kansen te benutten en  waterproblemen op te lossen.

Meer info: Myrtle.verhaeven@rlrl.be
www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/Water-Land-Schap2.0

Het samenwerkingsverband van COWALA bestaat uit het strategisch project ORIOM, de Regionale Landschappen Rivierenland, Brabantse Kouters en Dijleland, Stad Mechelen, gemeente Zemst, gemeente Boortmeerbeek, provincie Antwerpen, de Polder van Willebroek, de Watering der Barebeek, Pidpa, de Watergroep, het Proefstation voor de Groenteteelt, het Praktijkpunt Landbouw, de landbouwraden van Mechelen en Zemst en Boerennatuur Vlaanderen.

 

 

© Regionaal Landschap Rivierenland
© Regionaal Landschap Rivierenland
© Regionaal Landschap Rivierenland