Regeneratief Landbouwlandschap in Rivierenland en Brabantse Kouters

Lokale voedselregisseurs moeten korte keten optimaliseren en steunen.Delen

Met de projectoproep voor lokale voedselregisseurs zette de Vlaamse overheid in op het optimaliseren en steunen van de korte keten. Twaalf voorstellen kwamen binnen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Daarvan hebben vier voorstellen nu groen licht gekregen voor uitvoering. Ze krijgen daarvoor steun van de Vlaamse Overheid. Eén ervan is het project 'Regeneratief Landbouwlandschap in Rivierenland en Brabantse Kouters'.

Voedselregisseurs coördineren lokale initiatieven om voedselsystemen op lokaal niveau te versterken. Dat kan gaan om streekvermarkting, korte ketenlandbouwers helpen om hun aanbod beter af te stemmen op de vraag, onderzoeken of de kosten van landschapsbeheer geïntegreerd kunnen worden in de prijs van korteketenproducten en nagaan of consumenten zouden openstaan voor die meerkost.

Met het project 'Regeneratief Landbouwlandschap in Rivierenland en Brabantse Kouters' zullen Rurant, RLBK en RLRL samen met een aantal actieve landbouwers, de stad Mechelen en de gemeente Zemst en tal van andere partners de lokale voedselproductie bevorderen, met een sterke focus op duurzaamheid en samenwerking. Door gebruik te maken van agro-ecologische principes en circulaire verdienmodellen streven we naar een leefbaar voedselsysteem. Dat omvat ook duurzaam landschapsbeheer, beleving en sociale inclusie, met speciale aandacht voor nabijheid tot stedelijke kernen. Het project zal van start gaan begin 2025.

Lees meer over de drie andere goedgekeurde projecten.

© Sarah De Weerdt
© Sarah De Weerdt