Akkervogels gespot

Tijdens een terreinbezoek aan het Hombeeks plateau wist collega Lucas zowel patrijzen, torenvalken, putters als een buizerd te fotograferen.Terug naar overzicht
Delen

Fotogenieke vogels

Het is geen toeval dat we hier zoveel akkervogels konden fotograferen. Landbouwers zaaiden in dit landbouwgebied, met de steun van stad Mechelen, immers enkele stroken van hun percelen in met vogelvoedselgewassen.

De herfst is het moment waarop de ingezaaide planten, in de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij en in onze akkerranden, massaal zaden produceren en dus voedsel leveren voor akkervogels. Patrijzen, veldleeuweriken, kneu’s, putters, torenvalken en hazen lijken het hier erg naar hun zin te hebben. Op één perceel wisten we maar liefst 30 patrijzen waar te nemen. Dat is uitzonderlijk, want deze akkervogels hebben het erg moeilijk.

Dit succesverhaal kwam tot stand dankzij een mooie samenwerking tussen de lokale landbouwers, de Vlaamse Landmaatschappij, de stad Mechelen en Regionaal Landschap Rivierenland!