Studiedag: Bomen als bouwstenen

Inschrijven

CC Zwaneberg te Heist-op-den-Berg

Startplaats

16 mei 2024 | 09u30

Start

16 mei 2024 | 16u30

Einde

gratis

prijs

Lente

Seizoen
Delen

Studiedag: Bomen als bouwstenen

van leefbare en duurzame woonomgevingen

•Waarom is het belangrijk (bestaande) bomen vanaf de ontwerpfase te betrekken?
•Hoe geef je een boom een duurzame toekomst?
•Wat is de rol van een boomtechnisch adviseur?
•Hoe kan je een boom minstens 100 jaar laten worden?

We weten dat bomen een essentiële rol spelen in ons ecosysteem, maar we vergeten soms dat bomen ook onmisbaar zijn bij het creëren van leefbare en duurzame woonomgevingen. Als ruimtelijke planner, professional in de bouw- en verbouwsector, milieuambtenaar of bomenliefhebber ben je je er waarschijnlijk wel van bewust dat het behoud van- en de zorg voor bomen op en rond bouwterreinen steeds belangrijker wordt. Daarom organiseren wij in samenwerking met Provincie Antwerpen en Bomen Beter Beheren vzw deze boomgerelateerde studiedag.

VOLZET. Schrijf je in op de wachtlijst

Programma

9u: Ontvangst
9u30: Verwelkoming en inventaris houtig erfgoed - Charlotte De Wit (Regionaal Landschap Rivierenland). 
9u40: Bestaande bomen succesvol behouden en integreren - Jos Schenk (Consulent bomen stad Antwerpen & Tree Technician)
Is het mogelijk om bomen te behouden en te integreren in bouwprojecten? Hoe kan je anderen hiervan overtuigen? Als de beslissing genomen is om een boom te behouden, op welke momenten kan en moet er dan actie ondernomen worden?
10u20: Rol van de boomverzorger en boomtechnisch-adviseur (Ruben Rogier - boomspecialist, voorzitter Bomen Beter Beheren)
Om bomen beter te beheren kan je beroep doen op een boomverzorger. Deze boomverzorgers hebben elk hun eigen expertise en certificaten (ETW, ETT, Vet CERT). Zij kunnen ook doorheen het hele planproces extra onderzoek verrichten zoals een boom effecten analyse (BEA) of onderzoek via proefsleuven om bestaande wortelstructuren in kaart te brengen.
11u20: Boomstrategisch ontwerpen - Bart De Keyzer (Avantgarden en European Landscape Contractors Association)
Avantgarden is een studiebureau voor tuin- en landschapsarchitectuur. Zij komen enkele van hun eigen projecten toe lichten waarin het ontwerp aandacht besteedde aan nieuwe en bestaande bomen. Hun slogan is: ‘elke boom moet minstens 100  jaar kunnen worden’. Neem de juiste beslissingen in je ontwerp om bomen te sparen en toekomstgericht te werken.
11u55: Boombescherming opnemen in bestekken (Tom Joye - Inverde)
Om ervoor te zorgen dat bomen werken in hun buurt zonder kleerscheuren doorkomen, is niet enkel een goed ontwerp, maar ook een goed uitvoeringsbestek nodig. Daarin moeten de nodige beschermingsmaatregelen opgenomen worden, zodat ze ook afdwingbaar zijn op de werf. Tijdens deze lezing gebruiken we het Standaardbestek 250 als leidraad om de mogelijkheden van boombescherming in bestekken te illustreren.
12u30: Rol van regionale landschappen en Provincie Antwerpen - Britt Biermans (Provincie Antwerpen)

LUNCHPAUZE

FIETSTOCHT OF WORKSHOP

14u tot 16u: Fietstocht (12 km) langs goede en minder goede voorbeelden. 
Beheerwerken boomspiegels, aanrijschade aan de stamvoet, bescherming en integratie van een veteraanboom in een nieuw dorpsplein, risico’s bij bronbemaling, graafwerken in de wortelzone 

14u tot 16u: Workshop met ervaren aannemer en kennisuitwisseling 
Wat leert de praktijk ons? Enkele ervaringsdeskundigen leggen plannen op tafel en gaan in gesprek over do’s en dont’s bij het werken in de omgeving van bomen.

RECEPTIE

© Regionaal Landschap Rivierenland vzw

© Regionaal Landschap Rivierenland vzw

© Provincie Antwerpen